Bygglov beviljat för utbyggnad av Kids 2 Home förskola med ytterligare 25-30 platser

Uppsala kommun har beviljat Lindbacken Fastigheter HB bygglov för uppförandet av en förskolepaviljong på drygt 200 kvm på den nuvarande förskoletomten. Tillbyggnaden kommer att vara en rektangulär byggnad i ett våningsplan. Den kommer att vara placerad nära Willa Nordics Terassvillor, med gaveln mot Alkällsvägen, d v s på den avgrusade yta som byggbodarna tidigare stod på. Paviljongen kommer därmed att uppföras utanför förskolans nuvarande inhängnade lekyta. Upphandling av byggnationen pågår, och byggstart kommer att ske så snart det föreligger ett behov av ytterligare förskoleplatser till Kids 2 Homes verksamhet.