Hastigheten på gatorna i Lindbacken

För trygga gator ber vi alla att hålla nere hastigheten och vara uppmärksamma på att det finns mycket barn som leker i området. Vi har en hastighetsreglering på 40 km/h på Hagtorpsvägen och alla andra gator har vi 30 km/h men att man ska självklart anpassa hastigheten efter framkomlighet och barnsäkerhet.