Kvartersvägar och trottoarer färdigställs v 34-45

Information om start av arbeten innefattande anläggning av trottoarer samt asfaltering inom området Vaksala-Lunda
Under v.34 kommer vi att påbörja markarbeten som innefattar att anlägga nya trottoarer, G/C-vägar och asfaltering av körbanor. Detta arbete beräknas pågå till v.45. För att vi skall kunna arbeta på ett smidigt sätt både för husägare och oss gäller följande.

Under denna tid är det inte tillåtet att parkera på ytor som inte är tomtmark, likaså är det ej tillåtet att använda allmän mark för upplag av byggmaterial, sten eller grus. Kvarliggande material kommer att transporteras bort och aktuell husägare kommer att debiteras. Kontrollera även att era brevlådor ej står utanför tomtmark.

Följande vägar berörs:

-Hagtorpskroken

–Backstuguvägen

Torpvretsvägen

-Skattetorpsvägen

-Grindslantsvägen

-Kronotorpsvägen

-Grindvägen

-Soldattorpsvägen

-Torplyckan

-Storstensvägen mellan Alkällsvägen och Kronotorpsvägen.

Vi frågor, kontakta mig på 0709-123013.

Med vänliga hälsningar

Markona AB

Dan Landin
Platschef