Lindbackens skola och förskola öppnar i augusti!

I augusti öppnar Lindbackens nybyggda skola för alla yngre elever i årskurserna F-3. Antal klasser bestäms utifrån hur många barn som söker till Lindbackens skola, och ansökan om plats lämnar du in via kommunen hemsida www.uppsala.se/skola-och-forskola. Kommunen tänker låta skolan växa ”underifrån” så att ÅK 4 öppnar i augusti 2019, och ÅK 5 i augusti 2020.
I skolan kommer även förskoleverksamhet att finnas under de första verksamhetsåren. Den 20 augusti öppnar förskolan med 60 platser, och den kan sedan utökas successivt efter behov för att som mest rymma 144 förskolebarn.
Lindbacken kommer att få en fullstor idrottshall med läktare. I byggnaden har också givits plats för en fritidsgård dit barnen kan gå efter skolan. Byggnationen förväntas påbörjas under hösten 2018 med förhoppningen att den står klar till höstterminen 2019.
Det innebär att första årets idrottsundervisning för årskurserna F-3 får ske genom alternativa lösningar. Kommunen arbetar med att lösa detta.
Vi glädjer oss alla åt skolans öppnande, få saker har varit så efterlängtade bland de boende i Lindbacken!