Nu startar bygget av Lindbackens Idrottshall!

Uppsala kommun kommer under november att påbörja byggnation av idrottshallen. Trädfällning och grundläggning sker de kommande månaderna, därefter uppförs idrottshallen. Hallen blir fullstor, med läktare och den kommer även att rymma en fritidsgård. Hösten/vintern 2019 kommer den att stå klar att tas i bruk. Hallen kommer även att kunna bokas av idrottsföreningar och boende. Under byggtiden kommer det bli trångt i trafiken i hörnet Hagtorpsvägen/Alkällsvägen och vi uppmanar alla att vara extra försiktiga.