Tomter-Eksjöhus

Från: 1 900 000 kr

Månadsavgift: -

Storlek: 520 - 870 kvm

I samarbete med Eksjöhus säljer vi tomter i fyra mindre kvarter om tre tomter i vardera kvarter, samt ett lite större kvarter om sex tomter, totalt 18 villatomter. Avstyckning av tomterna pågår, liksom kommunens namngivning av kvartersgatorna. Idag har kvarteren namngivits som U1-U5.

I varje kvarter behåller Lindbacken en längsgående tomt, som därmed kommer att gränsa till de villatomter som avstyckas. På dessa tomter avser Lindbacken Fastighets HB att uppföra par- eller radhus som kommer att formges av arkitekterna Marcus Axelsson (som ritat Englandshusen, förskolan samt Limone) respektive arkitekt Hanna Wengelin (som ritat Åhusen). Tanken är att rad/parhusen skall anpassas till respektive plats, men påminna om de fina radhus som de tidigare skapat.

Grundförhållandena varierar naturligtvis för tomterna och innan byggnation påbörjas bör man göra en geoteknisk undersökning. Generellt kan dock sägas att marken företrädesvis är ängsmark och att den består av lerjord. Som köpare bör man räkna med att det föreligger pålningsbehov vid husets grundläggning.

Tillträde till tomterna kan ske så snart kommunens pågående arbete med väg och V/A avslutats. Enligt existerande tidsplan skall vägar och V/A vara klara i juli 2017, vilket gör att vi beräknar att tillträde och byggstart kan ske under hösten 2017.

Information om hustyper

Klicka här för att se tomtskisser

För mer information kontakta:
Nina Karlsson, Säljare
Eksjöhus AB
tel: +46 18 474 43 50