Förskolor

Förskolor

Lindbacken har idag en väldigt stark attraktionskraft bland familjer med förskolebarn, vilket avspeglar sig i ett stort förskolebehov. Lindbacken har idag två förskolor – en kommunal förskola med 144 platser i Skogstorpsparken och en förskola i enskild regi med 100 platser som drivs av Kids2Home AB.

När skolan är färdig till höstterminen 2018 kan delar av skolan användas till förskoleverksamhet under ett par år till dess att skolverksamheten fyller alla lokaler.

Lindbacken Fastigheter HB avser att bygga ytterligare en förskola med 100 platser för förskoleverksamhet i enskild regi på den norra förskoletomten i området. Byggstart är beräknad till hösten 2017, med start av verksamheten till årsskiftet 2018/2019. Kommunen planerar även att uppföra en ny permanent förskola norr om Lindbackens skola, på andra sidan Hagtorpsvägen.

Om det skulle föreligga behov av ytterligare en förskola planeras denna att  förläggas någonstans längs Hagtorpsvägen, alternativt vid infarten till området.