Förskolor

Förskolor

Eftersom Lindbacken lockar många unga barnfamiljer så har vi byggt, och bygger, många förskolor. Under ett par år var det svårt att få plats för sina barn på förskolorna, men nu har vi hunnit bygga ikapp så att det finns plats för alla barn i området.

Vi har idag tre förskolor som totalt rymmer 316 barn – det är Kids 2 Homes Södra förskola för 100 barn, Skogstorpets kommunala förskola för 144 barn samt en nyöppnad del i Lindbackens skola för 72 barn. Alla förskolor är placerade vid områdets parker.

Ytterligare en förskola är under uppförande. Vid årsskiftet öppnar Kids 2 Home sin Norra förskola med ytterligare 100 förskoleplatser.

Om några år, när skolan inte längre har möjlighet att inhysa en förskoleverksamhet, planerar Uppsala kommun att låta bygga en ny förskola mitt emot skolan, på andra sidan Hagtorpsvägen.

Ytterligare några år senare, ca 2026, bedöms förskolebehovet ha minskat till följd av att barnen blivit äldre. Kommunen planerar då att stänga och ta bort den temporära Skogstorpets Förskola, som är belägen i Skogstorpsparken. Därmed kan parken få sitt slutgiltiga utseende när den markytan återställs som parkmark.