Snöröjning

Årets snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning är upphandlat via Uppsala kommun. Vid eventuella felanmälningar, vänligen kontakta kommunen här.