Södra Parken beräknas vara färdig till sommaren 2016

Upphandlingen pågår av entreprenaden för utförandet av Södra Parken, som bl a kommer att innehålla lekpark och utegym. Målsättningen är att arbetet skall vara färdigställt samtidigt som finplaneringen av tomtytorna till BRF Flora är genomfört, d v s ca maj 2016.