Tomter-Eksjöhus

Från: 1 900 000 kr

Månadsavgift: -

Storlek: 520 - 870 kvm

I samarbete med Eksjöhus säljer vi tomter i två mindre kvarter om tre tomter i vardera kvarter, samt ett lite större kvarter om sex tomter, totalt 12 villatomter. Vatten, avlopp och fiber är framdraget till tomtgräns och avstyckning är klar. Därmed finns möjlighet till ett mycket flexibelt tillträde.

I varje kvarter behåller Lindbacken en längsgående tomt, som därmed kommer att gränsa till de villatomter som avstyckas. På dessa tomter avser Lindbacken Fastighets HB att uppföra par- eller radhus som kommer att formges av arkitekterna Marcus Axelsson (som ritat Englandshusen, förskolan samt Limone) respektive arkitekt Hanna Wengelin (som ritat Åhusen). Tanken är att rad/parhusen skall anpassas till respektive plats, men påminna om de fina radhus som de tidigare skapat.

Grundförhållandena varierar naturligtvis för tomterna och innan byggnation påbörjas bör man göra en geoteknisk undersökning. Generellt kan dock sägas att marken företrädesvis är ängsmark och att den består av lerjord. Som köpare bör man räkna med att det föreligger pålningsbehov vid husets grundläggning.

Information om hustyper

Klicka här för att se tomtskisser

För mer information kontakta:
Nina Karlsson, Säljare
Eksjöhus AB
tel: +46 18 474 43 50

Anders Rönnings, Säljare
Eksjöhus AB
tel: +46 18 474 43 52

Anders.Ronnings@eksjohus.se