Tomter-Myresjöhus

Från: 2 000 000 kr

Månadsavgift: -

Storlek: 549 - 718 kvm

I samarbete med Myresjöhus säljer vi tio villatomter. Avstyckning av tomterna pågår, liksom kommunens namngivning av kvartersgatorna. Idag har kvarteret namngivits som V2.

I kvarteret behåller Lindbacken en längsgående tomt, som därmed kommer att gränsa till de villatomter som avstyckas. På denna tomt avser Lindbacken Fastighets HB att uppföra par- eller radhus som kommer att formges av arkitekterna Marcus Axelsson (som ritat Englandshusen, förskolan samt Limone) respektive arkitekt Hanna Wengelin (som ritat Åhusen). Tanken är att rad/parhusen skall anpassas till platsen, men påminna om de fina radhus som de tidigare skapat.

Grundförhållandena varierar naturligtvis för tomterna och innan byggnation påbörjas bör man göra en geoteknisk undersökning. Generellt kan dock sägas att marken företrädesvis är ängsmark och att den består av lerjord. Som köpare bör man räkna med att det föreligger pålningsbehov vid husets grundläggning.

Information om hustyper

Klicka här för att se tomtskisser

För mer information kontakta:
Glenn Dolk, Myresjöhus
Tel: 010-434 14 34