Tomter A-hus

Från: 2 100 000 kr

Månadsavgift:

Storlek: 645 kvm-870 kvm

I samarbete med A-hus säljer vi tomter på Dunmossvägen 1-6 i norra Lindbacken. Tomterna är fördelade i två mindre kvarter om tre tomter i vardera kvarter. Vatten, avlopp och fiber är framdraget till tomtgräns och avstyckning är klar. Därmed finns möjlighet till ett mycket flexibelt tillträde.

I varje kvarter behåller Lindbacken en längsgående tomt, som därmed kommer att gränsa till de villatomter som avstyckas. På dessa tomter avser Lindbacken Fastigheter AB att uppföra par- eller radhus som kommer att formges av arkitekterna Marcus Axelsson (som ritat brf Englandshusen, brf Lindhagen, brf Limone, brf Eira samt förskolan i första etappen i Lindbacken) respektive arkitekt Hanna Wengelin (som ritat Åhusen). Tanken är att rad/parhusen skall anpassas till respektive plats, men påminna om de fina radhus som de tidigare skapat.

 

Grundförhållandena varierar naturligtvis för tomterna och innan byggnation påbörjas bör man göra en geoteknisk undersökning. Generellt kan dock sägas att marken företrädesvis är ängsmark och att den består av lerjord. Som köpare bör man räkna med att det föreligger pålningsbehov vid husets grundläggning.

För mer information kontakta:
Peter Björk, Säljare A-hus  tel: 076-106 03 87

Anton Törne, Säljare A-hus tel: 018-56 29 51