Tomter – LB-Hus

Från: 2 000 000 kr

Månadsavgift:

Storlek: 518 kvm -795 kvm

I samarbete med LB-Hus säljer vi 5 tomter i Norra Lindbacken. Vatten, avlopp och fiber är framdraget till tomtgräns och avstyckningen är klar. Därmed finns möjlighet till ett mycket flexibelt tillträde.

På 4 av dessa tomter har LB-hus specialritat en prisvärd villa för den lilla familjen. Villa Lunda är ett yteffektivt hus med 3 st bra sovrum och stora, ljusa sällskapsytor. Husen har en hög grundstandard och många tillvalsmöjligheter.

Broschyr Villa Lunda

I kvarteret behåller Lindbacken en längsgående tomt, som därmed kommer att gränsa till de villatomter som avstyckas. På denna tomt avser Lindbacken Fastighets HB att uppföra par- eller radhus som kommer att formges av arkitekterna Marcus Axelsson (som ritat Englandshusen, förskolan samt Limone) respektive arkitekt Hanna Wengelin (som ritat Åhusen). Tanken är att rad/parhusen skall anpassas till platsen, men påminna om de fina radhus som de tidigare skapat.

Grundförhållandena varierar naturligtvis för tomterna och innan byggnation påbörjas bör man göra en geoteknisk undersökning. Generellt kan dock sägas att marken företrädesvis är ängsmark och att den består av lerjord. Som köpare bör man räkna med att det föreligger pålningsbehov vid husets grundläggning.

Information om hustyper

Klicka här för att se tomtskisser

För mer information kontakta:
Jonas Sandberg, LB-hus
Tel: 0722-45 27 72

http://www.lbhus.se