Förskolebuss till Lindbacken

För att skapa nya förskoleplatser i Lindbacken har kommunen beslutat att placera en förskolebuss vid Skogstorpets förskola from augusti 2017. Detta ger 22 nya förskoleplatser.