Utvecklingen av området

Lindbacken 2017

Under 2017 har den södra parken blivit färdigställd. Hela utbyggnaden av södra Linbacken är därmed klar. Den sista åtgärden är färdigställandet av trottoarer och vägar, vilka slutbesiktigades med godkänt resultat i början av juli.

Fokus ligger nu på den stora stadsdelsparken och bebyggelsen runt den, inte minst skolan som ska ge plats för 600 elever från och med hösten 2018.

Kommunens skola och Lindbackens nya förskola kommer att börja byggas under hösten 2017. Detta innebär att antalet förskoleplatser kommer att fördubblas under hösten 2018, från 244 st till 488 st!

En annan målsättning är också att bygga ut servicen för de boende genom tillskapande av kontor- och affärslokaler längs Hagtorpsvägen (mittemot ICA). Vi för f.n. diskussioner med restaurang, frisör, tandläkare och vi överväger att skapa ett kontorshotell, men vi vill givetvis ha era synpunkter och förslag. Hör gärna av er till Jenny Ceder jenny.ceder@lindbackenfastigheter.se

På agendan 2018 och framåt

Uppsala kommun kommer att bygga ut vägar och V/A för områdets norra delar i två etapper. De första kvarteren, från Hagtorpsvägen upp till förskoletomten, kommer att vara klara för bebyggelse till hösten 2017 och återstående vägar planeras vara klara för bebyggelse till hösten 2018.

Vi arbetar för närvarande med hur bebyggelsen skall utformas, men vår målsättning är som alltid att även de norra delarna av Lindbacken skall karaktäriseras av samma fokus på design och bra boenden som i föregående delar.