Grävarbeten på Alkällsvägen.

Under perioden 2017-11-20 till 2017-12-22 kommer Uppsala Vatten och Avfall AB utföra grävarbeten på Alkällsvägen. Arbetena avser nya vatten och spillserviser till 4 st fastigheter. Arbetet kommer att innebära begränsad framkomlighet utmed Alkällsvägen. Omledning av fordonstrafik kommer att ske via angränsande gator. Entreprenör är Markona.

Platsansvarig Markona Michael Engblom

Tel. 0709 12 30 55.

Projektledare Uppsala vatten Mats Andersson

Tel. 0734 47 20 31.