Iordningställande av vägar runt skolan.

Kommunen kommer att börja med att iordningställa vägar och trottoarer runt skolan. De planerar att starta omgående och arbeta så långt som möjligt innan det blir vinter. De börjar med kantstenslinjen mot skolan och bussvändplatsen.