Pendlarparkering färdigställs under hösten

Uppsala kommun har påbörjat arbetet med att tillskapa en pendlarparkering på Hagtorpsvägen, alldeles nära brofästet. Parkeringen kommer att ge plats för ca 35 bilar och ca 40 cyklar. Den kommer att kunna börja nyttjas under senhösten, sedan återkommer kommunen under våren 2017 och slutför arbetet med att lägga asfalt.