Över 1 000 boende i Lindbacken!

Den 1 juni var det 1 057 st personer som var registrerade som boende i Lindbacken.