244 nya förskoleplatser under 2018

Lindbackens utbud av förskoleplatser kommer att fördubblas under hösten 2018. Kommunen färdigställer skolan i augusti, vilken kommer att inrymma 144 förskoleplatser. Lindbacken Fastigheters byggnation av Norlandia Kids 2 Homes nya förskola pågår för fullt invid parken i Norra Lindbacken. Förskolan kommer att ha plats för 100 barn och den beräknas stå klar i november, med verksamhetsstart i januari 2019.

Förskolan i Norra Lindbacken

Kommunens skola och förskola