Amorteringskrav införs 1 juni 2016

Igår beslutade riksdagens finansutskott att införa amorteringskrav på nya bostadslån där lånebeloppet överstiger 50% av fastighetens marknadsvärde. Existerande bostadslån och nya bostadslån som tecknas före den 1 juni 2016 kommer inte att beröras. Därefter kommer nya bostadslån till nyproduktion innehålla ett undantag från amortering under de fem första åren. Efter fem år skall amortering ske med 2% per år till dess att lånet är max 70% av fastighetens marknadsvärde, sedan med 1% per år till dess att lånet är max 50% av fastighetens marknadsvärde. Förslaget innebär också att fastigheter skall marknadsvärderas vart 5:e år. Den exakta utformningen av lagen skall utformas av Finansinspektionen och vara klar den 1 maj, för att sedan träda i kraft den 1 juni 2016.