Byggstart av ytterligare en förskola i Lindbacken!

Under maj månad kommer kommunen att starta byggnationen av ytterligare en förskola i Lindbacken. Förskolan, Lindbackens förskola, kommer vara belägen intill skolan och byggs med 8 avdelningar, ett tillagningskök och beräknas stå klar hösten 2021.