Kommunal förskola för 144 barn från årsskiftet 2015/2016

Lindbacken Fastighets HB och Uppsala Kommunen samarbetar avseende en modulförskola med 144 platser, vilken kommer att levereras till Lindbacken i oktober/november. Förskoleverksamheten kommer att drivas av kommunen och är planerad att starta i november 2015. Verksamheten startas dock upp i mindre skala redan från augusti i tillfälliga lokaler i Axelina förskola i Årsta. Förskolan kommer att placeras i den västra delen av områdets stora park som nu färdigställs, nära Alkällsvägen. När efterfrågan på förskoleplatser minskar i framtiden kan delar av den även komma att användas för skolverksamhet tillsammans med den permanenta skolan som byggs på tomten bredvid. När ytterligare förskolor är byggda i området är avsikten att modulförskolan skall tas bort och den berörda delen av parken skall återställas till parkmark.