Kvartersvägar i Norra Lindbacken

Den pågående utbyggnaden av V/A och kvartersgator för Norra Lindbacken är planlagd till att vara färdig per den 7 juli 2017. För de som är intresserade av att förvärva villatomt i området innebär detta att byggstart bör kunna ske efter semestrarna, d v s i mitten av augusti 2017 förutsatt att byggnationen inte blir försenad.