Ny tidsplan för den kommunala förskolan med 144 platser

Som alla boende säkert har noterat är uppförandet av den kommunala modulförskolan fördröjd. Bygglovet för modulförskolan är ännu ej klart, men tros bli färdigt per den 20 november. Arbetet kommer då att påbörjas omedelbart, först med markarbeten (2-3 veckor) och därefter med uppförande av förskolan (ca 6 veckor). Verksamheten tros kunna starta ca 1-15 februari 2016.