Norra Stäksön

Efter att hänsyn har tagits till kommunens riktlinjer och ambitioner, till platsens specifika förutsättningar samt till de stadsbyggnadsfaktorer som tillför kvalitéer och bidrar till attraktivitet ser vi framför oss ett nytt bostadsområde med ca 2500 nya bostäder där rik natur samsas med villor, radhus, parhus och lägenheter, äldreboende, skolor och förskolor, kafé, badstrand och en liten marina. En stadsdel med unik karaktär och speciell atmosfär som har öns befintliga natur och varierade topografi som utgångspunkt och där blandningen av upplåtelseformer och exploateringsgrad, variation av bebyggelse och mångfald av olika typer av gaturum är av stor vikt.

 

Vi anser att kommunens utbud av anlagda parker kan kompletteras med en ny, större park på norra Stäksön. Parken blir norra Stäksöns självklara hjärta och gemensamma rum där den vilda naturen möter den odlade, där sjö möter land. Här ligger badstranden, den lilla marinan, handelsträdgård, kafé och restaurang, naturlekpark och fruktträdgårdar, invånarnas egna odlingar och kommunens trädgårdar, löpslingor och promenadstråk. Här finns en vattendamm som samlar områdets dagvatten och som blir skridskobana på vintern. Norra Stäksöns park skulle bli ett populärt utflyktsmål för besökare från hela regionen samt tillföra stora kvaliteter till det nya bostadsområdet på ön.

Om du vill läsa mer om projektet och följa utvecklingen besök: www.norrastäksön.se

Illustrationsplan (pdf)
Planprogram (pdf)