Villatomter

Från: 2 490 000 kr

Månadsavgift: Äganderätt

Storlek: 740 kvm - 910 kvm

Längst bort på Björnmossvägen genomför vi nu en avstyckning av sex villatomter. Tomterna är mellan 740-910 kvm stora och har fina lägen med baksidor i söderläge. 30% av tomtytan får bebyggas med bostäder i två plan. Hörntomterna U6A och U7C behöver placera infart för bil från kvartersgata, ej Björnmossvägen. För mer information, kontakta Riksmäklaren Ulrika Lööf, 070-201 43 93.