Så röstade Lindbacken

Nedan finner ni hur de boende i Lindbacken röstade i valet. Allianspartierna är i klar majoritet och Sverigedemokraterna har inte samma genomslag i Lindbacken som i riket i stort. Flertalet av de boende är högskoleutbildade med goda inkomster.
Informationen är hämtad ifrån SVT nyheter, mer info finns att läsa här.