Snöröjning och sandning i Lindbacken

Snöröjning och sandning är upphandlat i samverkan med Uppsala kommun för samtliga gator i Lindbacken, de har valt PEAB med underleverantörer för att utföra jobbet.