Stora parken klar under november

Färdigställandet av den stora parken går nu in i sitt slutskede. Asfaltering av vägar skall påbörjas i nästa vecka och i början av november skall vägarna kunna öppnas för allmänheten. Därefter återstår plantering av träd och växter, färdigställande av fotbollsplanen samt uppförande av den temporära förskolan med plats för 144 barn.

Fotbollsplanen kommer att färdigställas av kommunens egen personal. Vi har inte meddelats någon tidsplan, men p g a vintern så kan nog inte arbetet påbörjas förrän till våren 2016.

Placeringen av den temporära förskolan är nu klar, och markarbeten kan påbörjas i november. Förskolan utgörs av en s k modulförskola, d v s den kommer att levereras färdig att tas i bruk till Lindbacken. Vi hoppas därmed alltjämt på att förskolan kan starta sin verksamhet i januari 2016.