Skolbyggnationen följer tidsplanen

Veidekkes byggnation av skolan följer tidsplanen och den kommer att stå färdig under augusti 2018 – det uppger Bo Stridh, projektledare på Uppsala kommun skolfastigheter AB.

Skolan kommer att bestå av fyra byggnader med olika våningsantal så att den smälter in med den intilliggande bostadsbebyggelsen. Skolluncherna kommer att tillagas på plats i skolans tillagningskök.

Parkförvaltningen avser att färdigställa Skogstorpsparken, inklusive konstgräsplanen, i samband med att byggnationen av skolan avslutas.

Niclas Alm på Uppsala kommun Sportfastigheter anger att idrottshallen ännu inte upphandlats. Detta sker under våren 2018 och kommunen avser att idrottshallen ska kunna tas i bruk höstterminen 2019. En av anledningarna till att idrottshallen försenas är att ytan har utökats med en fritidsklubb.

Klicka här för att i bilder följa skolans byggnation.