Arkiv: June 2015

Uppsala kommun utför gång- och cykelvägar samt trädalléer med start augusti/september 2015

Efter sommarsemestrarna har Uppsala Kommun för avsikt att färdigställa gång- och cykelvägen längs Hagtorpsvägen. Mellan körbanan och gång/cykelvägen kommer en allé av lindar att planteras….

Läs mer

Bygglov beviljat för utbyggnad av Kids 2 Home förskola med ytterligare 25-30 platser

Uppsala kommun har beviljat Lindbacken Fastigheter HB bygglov för uppförandet av en förskolepaviljong på drygt 200 kvm på den nuvarande förskoletomten. Tillbyggnaden kommer att vara…

Läs mer

Södra Parken beräknas vara färdig till sommaren 2016

Upphandlingen pågår av entreprenaden för utförandet av Södra Parken, som bl a kommer att innehålla lekpark och utegym. Målsättningen är att arbetet skall vara färdigställt…

Läs mer

Kommunal förskola för 144 barn från årsskiftet 2015/2016

Lindbacken Fastighets HB och Uppsala Kommunen samarbetar avseende en modulförskola med 144 platser, vilken kommer att levereras till Lindbacken i oktober/november. Förskoleverksamheten kommer att drivas…

Läs mer